Xử trí sơ cứu khi bị bỏng

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Xử trí sơ cứu khi bị bỏng

3 March 2021 Bài viết chung 0

Tưới nước trong vòng khoảng 10 phút. Lưu ý không dùng đá lạnh hay nước đá tưới mà tưới nước mát tự nhiên.

Dùng màng bọc thực phẩm che phủ vết thương. Nếu bỏng diện rộng thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *