111 – tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

111 – tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em

14 June 2019 Bài viết chung 0

Tổng đài điện thoại 111

Tổng đài điện thoại 111 sẽ hoạt động 24/24h tất cả các ngày, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động.

Tổng đài không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến. Tổng đài là đường dây khẩn cấp có trách nhiệm liên hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để kiểm tra thông tin tố giác ban đầu.

Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *