TP.HCM tập huấn kỹ năng tự vệ cho giáo viên thể chất

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

TP.HCM tập huấn kỹ năng tự vệ cho giáo viên thể chất

5 June 2019 Bài viết chung 0
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh triển khai tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học.

Đối tượng tập huấn là giáo viên giáo dục thể chất các trường tiểu học, THCS, THPT. Thời gian tập huấn: 10 buổi, từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019.

Mục đích tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ giáo viên có chuyên môn về giáo dục thể chất tại các đơn vị trường học để giáo viên tổ chức rèn luyện kỹ năng tự vệ cơ bản cho học sinh tại đơn vị khi học sinh gặp tình huống nguy hiểm, đồng thời góp phần rèn luyện cho học sinh sự tự tin, năng động, linh hoạt, phát triển toàn diện…

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm, hỗ trợ thực hiện tốt chương trình, và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nhằm phát triển tốt nhất cho học sinh về thể chất, tinh thần và kỹ năng tự vệ cơ bản.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện, lồng ghép nội dung các thế võ tự vệ cơ bản và các thế té ngã an toàn vào tiết học thể dục trong nhà trường, nhân rộng mô hình, lồng ghép trong các giờ hoạt động ngoại khóa của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường, giờ học ngoại khóa.

Giáo viên được đơn vị cử đi tập huấn phải đảm bảo về sức khỏe và tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi tập huấn.

Kiểm tra cuối chương trình và cấp giấy chứng nhận do Liên đoàn Taekwondo TP.HCM cấp.

Hải Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *