An toàn thông tin với mật khẩu đủ mạnh

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

An toàn thông tin với mật khẩu đủ mạnh

29 September 2011 Bài viết chung 0
Để an toàn hơn cho các tài khoản cần bảo vệ bằng mật khẩu, bạn hãy tuân thủ những quy tắc dưới đây:

1. Không nên sử dụng mật khẩu dễ đoán dạng như: họ tên, ngày sinh, ngày kỷ niệm, số điện thoại…. làm mật khẩu để tránh những người quen biết hoặc có thông tin về bạn có thể suy đoán.

2. Nên dùng cả 4 dạy ký tự trên bàn phím để đặt mật khẩu gồm: Chữ in hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt như @,#,$….

3. Password cần có tính quy luật riêng để có thể gợi nhớ với chính bạn vì đôi khi đặt phức tạp quá lại không theo quy luật nào thì không cần ai lấy cắp mà tự mình làm mất.

Đặc biệt, cập nhật email, số điện thoại chính xác để khi mất password còn có thể phục hồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *