Xuất tinh ra ngoài hoặc đặt vòng tránh thai có tránh được nhiễm HIV/AIDS không?

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Xuất tinh ra ngoài hoặc đặt vòng tránh thai có tránh được nhiễm HIV/AIDS không?

21 December 2010 Bài viết chung 0

Xuất tinh ra ngòai âm đạo, đặt vòng tránh thai chỉ tránh được… thai thôi chứ khơng tránh được nhiễm HIV/AIDS!

Leave a Reply

Your email address will not be published.