Người phụ nữ nhiễm HIV, muốn giữ thai có được không?

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Người phụ nữ nhiễm HIV, muốn giữ thai có được không?

21 December 2010 Bài viết chung 1

H35.JPG (44215 bytes)

Giữ thai hay không là quyền quyết định của bà mẹ. Nếu giữ, bà mẹ sẽ phải chấp nhận nguy cơ lây bệnh cho con là 30% và phải chuẩn bị người nuôi dưỡng cho trẻ trong trường hợp cha mẹ đều chết vì AIDS. Dù trẻ không nhiễm HIV đi nữa, số phận nó sẽ ra sao, không ai có thể trả lời thay cho bà mẹ điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *