Em không muốn quan hệ trước khi kết hôn, nhưng anh ấy thì muốn. Vậy phải làm sao?

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Em không muốn quan hệ trước khi kết hôn, nhưng anh ấy thì muốn. Vậy phải làm sao?

21 December 2010 Bài viết chung 0

Có thể dùng kế hoãn binh, “thích thì chiều nhưng trước hết anh phải chiều em, sau đó em mới chiều anh”. Tất nhiên anh ấy đồng ý ngay, sau đó bạn liền trả lời; “Như vậy thì anh ráng đợi tới khi làm đám cưới em sẽ chiều anh”. Nếu sau câu nói đó mà anh ta không bằng lòng, đòi chia tay thì rõ ràng anh ta chưa yêu chân thật. Tóm lại, nếu bạn muốn giữ gìn thì đừng tạo điều kiện gần gũi quá đáng vì tình cảm rất khó nói và khó dừng. Nên biết kềm chế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.