Có thể dùng biện pháp thay máu cho người nhiễm HIV không?

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Có thể dùng biện pháp thay máu cho người nhiễm HIV không?

21 December 2010 Bài viết chung 0

Rất tiếc cơ thể người ta không giống như… chiếc xe gắn máy để có thể làm động tác thay máu như kiểu súc bình xăng và thay xăng, nhớt mới. Thay máu không thực hiện được vì hết sức nguy hiểm. Vả lại, HIV đâu chỉ sống trong máu mà còn ẩn trốn trong các hạch bạch huyết, chưa có cách gì loại chúng ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *