Chỉ thay kim mà không thay bơm tiêm thì có lây nhiễm HIV không?

"VÌ CUỘC SỐNG AN TOÀN HƠN"

Chỉ thay kim mà không thay bơm tiêm thì có lây nhiễm HIV không?

21 December 2010 Bài viết chung 0

H29.JPG (36662 bytes)

Có lây nhiễm, vì kim và bơm thông nhau nên HIV có thể “ung dung” từ kim vào bơm rồi từ bơm lại theo lần chích mới mà xâm nhập vào cơ thể bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.